Nieuwe patiënt – Schut Huisartsen – Beusichem
Bernhardlaan 1a 4112 KH Beusichem Tel:0345-501736 0345-503029 Spoed kies optie 1

Nieuwe patiënt

Klik hier om u in te schrijven

Schut Huisartsen is open voor nieuwe inschrijving voor patiënten uit Beusichem, Zoelmond, Asch, Ravenswaaij en Rijswijk,

Welkom in onze praktijk!

We stellen het op prijs persoonlijk kennis met u te maken. Wilt u daarvoor een afspraak maken via de assistente? Om een goed beeld van uw gezondheid en medicatiegebruik te krijgen verzoeken wij u vriendelijk een vragenlijst in te vullen voor (klik op de link hierboven)
Bij het eerste contact dient u zich te legitimeren.
Wilt u uw vorige huisarts meedelen dat u zich in laat schrijven in onze praktijk en verzoeken uw gegevens (digitaal) naar ons op te sturen? Ook ontvangen we graag een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) van uw apotheek.

Missie

Bij Schut Huisartsen staan we voor OPEN, HELDER, DICHTBIJ.

OPENHEID in communicatie naar de patiënt en ook binnen het team. De artsen hebben korte lijnen met de assistentes van zowel de Praktijk als de Apotheek, waardoor zij overzicht en verantwoordelijkheid voor de geboden zorg houden. Patiënten worden betrokken bij de zorg die geboden wordt en de medicijnen die geleverd worden. Er is ruimte voor uitleg en het stellen van vragen.

HELDERHEID geven we graag over waar we voor staan en over de keuzes die gemaakt worden om de zorg in goede banen te leiden. Hierbij hebben we aandacht voor privacy en gaan we uiterst zorgvuldig met patiëntgegevens om.

Zorg DICHTBIJ, deel uitmakend van de dorpsgemeenschap, is waardevol. Wij leren graag patiënten en hun gezin en familieleden kennen, zoals ze deel uitmaken van het dorp. De context waarin iemand leeft heeft invloed op lichamelijk en psychisch welbevinden en is daardoor van groot belang. Praktische oplossingen en voorzieningen zorgen ervoor dat de zorg bereikbaar en makkelijk toegankelijk is.

In de huisartsenpraktijk bieden wij volledige huisartsenzorg waarbij kwaliteit en persoonlijk contact centraal staan. Schut Huisartsen is een apotheekhoudende praktijk. Dit betekent dat we als huisartsen voor ingeschreven patiënten ook de medicatie verzorgen. Als spil in de zorg onderhouden we contact en werken we samen met andere zorgverleners in de omgeving. Complete zorg is bereikbaar in onze moderne dorpspraktijk.

In de dagelijkse praktijk is optimale zorg en goede service onze drijfveer. Dat wil zeggen dat we graag de beste zorg bieden op het passende moment. Ons team helpt ons zorg op maat te bieden en staat de patiënt graag te woord, aan de telefoon of bij het binnenlopen. Bij ons kun je terecht.

Door dichtbij de mensen te staan kunnen we tijdens chronische ziekte of in moeilijker tijden steun en zorg bieden aan patiënten en hun naasten, waar nodig aan huis. Hierbij maken onze samenwerkingsverbanden dat kwalitatief hoge zorg geboden kan worden in de vertrouwde eigen omgeving van de patiënt. We zullen er zijn, ook als beter worden niet meer gaat.

In de Apotheek kan door de korte lijn met de Praktijk de medicatie tot in detail worden afgestemd op de geboden zorg. Vanuit het samenwerkingsverband van apotheekhoudende huisartsen wordt de kwaliteit van de farmaceutische zorg gewaarborgd. Het medicatieoverzicht is altijd actueel.

Visie

Vanaf 1 januari 2015 opent Schut Huisartsen haar deuren en mogen wij ons uw huisarts noemen. Vol enthousiasme zetten we de praktijk van dokter Van Dijk en dokter Van Dijk-Hoen voort. Met de start op de nieuwe locatie aan de Bernhardlaan zullen we ook een andere weg inslaan. Het goede behouden en werken aan verbetering.

We starten op het zogenaamde Kastanjeveld in een tijdelijk gebouw, dat we na enkele jaren hopen te vervangen door een nieuwgebouwde praktijk op dezelfde fraaie locatie. De voorlopige huisvesting is van alle gemakken voorzien en functioneert als een volwaardige praktijk. U  bent van harte WELKOM in ons nieuwe pand!

We hopen dat u zich ook echt Welkom voelt, doordat u bij ons terecht kunt. Aan de telefoon en aan de balie kunt u vrijwel de hele dag terecht, ook via de website kunt u veel informatie vinden en zaken regelen. De apotheek biedt u service door informatieverstrekking en zelfzorg. Deze laagdrempeligheid vormt een mooie basis om samen aan uw gezondheid te werken en hoogwaardige zorg DICHTBIJ te bieden, zowel in de Praktijk als in de Apotheek.

Schut Huisartsen wil een kleinschalige praktijk zijn, met persoonlijke aandacht voor de patiënt. De lijnen binnen de praktijk zijn kort. OPENHEID in communicatie binnen het team en naar buiten staat voorop. U wordt betrokken bij de geboden zorg en bij uw medicatiegebruik. Door Praktijk en Apotheek  ineen wordt zorg en medicatie een soepele combinatie.

Over afspraken zijn we graag HELDER. We maken keuzes omdat we voor een missie staan om de beste zorg te bieden. Hierbij hebben we aandacht voor privacy en staan we altijd open voor tips en opmerkingen.

De artsen en hun team streven naar een hoge kwaliteit van leven doordat ze de patiënten zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij is ook extra aandacht voor ouderen en kwetsbaren. Wij willen de inwoners van Beusichem en zijn directe omgeving van farmaceutische en huisartsgeneeskundige zorg voorzien vanuit een centraal en DICHTBIJ gelegen praktijk met goed opgeleide teamleden en een goed geoutilleerde en toegankelijke apotheekvoorziening.

Schut Huisartsen is als een schakel in de totale zorgketen gericht op het verlenen van eerstelijns medische zorg en farmaceutische zorg in samenwerking met andere zorgverleners. Samenwerking met collega hulpverleners staat hoog in het vaandel en zal steeds verder worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

De huisartsen zetten zich in om goed bereikbare en kwalitatief hoogstaande zorg te bieden volgens de richtlijnen van hun wetenschappelijke vereniging (NHG). De DEKRA- certificering voor apotheek en dokterspraktijk is behaald en door continue ontwikkeling zal blijvend worden voldaan aan de geldende ISO normen. Door diplomering en continue nascholing van al het personeel wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

De apotheek ziet het als een belangrijke zorgtaak om naast correcte verstrekking ook begeleiding te bieden. Uitleg over goed gebruik van medicatie en zelfzorgartikelen, met inbegrip van het bewaken van ongewenste neveneffecten. Bij een eerste uitgifte en bij vragen omtrent medicatie wordt er altijd tijd en ruimte vrij gemaakt om u direct van uitgebreide informatie te voorzien. Dus schroom niet uw vragen te stellen. U kunt bij ons terecht!