Afspraak maken – Schut Huisartsen – Beusichem
Bernhardlaan 1a 4112 KH Beusichem Tel:0345-501736 0345-503029 Spoed kies optie 1

Afspraak maken

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 17.00u bellen voor het afspreken van een consult, telefonisch consult of huisbezoek op nummer 0345-50 17 36. Als u een afspraak voor dezelfde dag wilt maken, bel dan bij voorkeur ‘s ochtends.

Belt u voor een herhaalrecept, toets 2.

Tijdens overleg tussen 10.30-11.00u en gedurende de lunchpauze van 12.30 en 13.00u wordt het antwoordapparaat ingeschakeld en kunt u alleen voor spoed bellen.

Afspraak maken

De assistente zal u vragen wat de reden van uw contact is. 
Dit doet zij om een inschatting te maken van de ernst van uw klacht en van de benodigde tijd. Zij gebruikt hierbij richtlijnen van het Nederlands Huisartsgenootschap. Waar nodig overlegt zij met de arts. Vaak kan zij u een advies geven. De assistente moet zich, evenals de arts, aan het medisch beroepsgeheim houden.

Voor een consult wordt 10 minuten uitgetrokken. Als u denkt meer tijd nodig te hebben of als u meerdere klachten wilt bespreken, raden wij u aan om een afspraak van 20 minuten te vragen.

Visites aan huis worden alleen gemaakt bij patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.

Een telefonisch consult is geschikt voor korte vragen of het bespreken van uitslagen. Als u een telefonisch consult aanvraagt, regelt de assistente dat de arts u op een afgesproken tijd terugbelt.

Online afspraak maken

U kun via onze patiëntenomgeving ook zelf online een afspraak maken voor het spreekuur.
Om dit te kunnen doen dient u een account te hebben op onze patiëntenomgeving.

HerhaalserviceeConsultWebagenda